1 day = 100 euros

        2 days = 90 euros per day

        3 days = 80 euros per day

        7 days = 70 euros per day